Σκανδαλώδεις και προκλητικοί οι όροι του Διαγωνισμού για τη σίτιση των ΚΥΤ των νησιών. Με μεθοδεύσεις αποκλείονται οι νησιωτικές επιχειρήσεις.

Δελτία Τύπου

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Μεταναστευτικής Πολιτικής κατέθεσε ο Νεκτάριος Σαντορινιός υπογραμμίζοντας τις σκανδαλώδεις και προκλητικές προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στον Διαγωνισμό για τη σίτιση των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών, οι οποίες και θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα στην Ερώτηση, η οποία και συνυπογράφεται από 30 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, τονίζεται το γεγονός ότι στον εν λόγω Διαγωνισμό (ΑΔΑ 6ΒΣ346ΜΔΨΟ- ΛΗΑ) με εκτιμώμενο κόστος περίπου 103εκ € το χρόνο, για τη σίτιση των ΚΥΤ που λειτουργούν ανά Περιφέρεια, παρουσιάστηκαν αιφνίδιες αλλαγές στους όρους της συμμετοχής, οι οποίοι είναι αδύνατον να καλυφθούν από τις τοπικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των νησιών, ενώ παράλληλα φωτογραφίζουν μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, συγκεκριμένων συμφερόντων.

Αναλυτικότερα, εκτός του ότι ζητείται κατάθεση εγγυητικής ύψους 1εκ €, όταν μέχρι τώρα ανερχόταν στα 150.000€, επιπλέον, σε περίπτωση που μια επιχείρηση εκδηλώσει ενδιαφέρον μόνο για ένα «Τμήμα» (Δομές μιας Περιφέρειας, πχ. ΚΥΤ Κω και Λέρου), τότε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ζητά την υποχρέωση γενικού κύκλου εργασιών 90εκ ευρώ την τριετία ’17-‘19, άρα 30εκ ευρώ ετησίως! Ενώ αν η ενδιαφερόμενη εταιρεία διεκδικήσει το έργο της σίτισης για όλες τις πανελλαδικές δομές, τότε ζητείται μόνο το 6% της μέγιστης εκτιμώμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, των συγκεκριμένων Τμημάτων.   

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό οι συγκριμένες προϋποθέσεις είναι αδύνατον να καλυφθούν από οποιοδήποτε νησιωτική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο του επισιτισμού. Η Κυβέρνηση αποκλείει προκλητικά από αυτό τον Διαγωνισμό και για τα επόμενα τέσσερα χρόνια τη νησιωτική επιχειρηματικότητα, ειδικά σε μια περίοδο που χρειάζεται στήριξη για να κρατηθεί ζωντανή. Ταυτόχρονα μια τέτοια μεθόδευση από πλευράς του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου οδηγεί σε οριστικό μαρασμό σχεδόν όλη την καθημαγμένη πια οικονομική ζωή των νησιών, αφού οι τοπικές επιχειρήσεις που αναλάμβαναν ή θα μπορούσαν να αναλάβουν το έργο της σίτισης των διαμενόντων στα ΚΥΤ, και τώρα αποκλείονται από την δυνατότητα συμμετοχής, προμηθεύονται την πλειονότητα των πρώτων υλών τους από τους παραγωγούς και βιοτέχνες του πρωτογενούς τομέα των νησιών, ενώ απασχολούν αρκετούς ντόπιους εργαζόμενους.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ ζητούν απαντήσεις από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Γιατί το Υπουργείο επέλεξε να αλλάξει τους όρους του συγκεκριμένου Διαγωνισμού, όταν μάλιστα η διάρκειά του είναι για τα επόμενα τέσσερα χρόνια; Γιατί οι όροι προβλέπουν διαβαθμισμένες οικονομικές προϋποθέσεις που καταλήγουν να είναι δυσβάσταχτες για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των νησιών, αλλά ευνοϊκές για τις πολύ λίγες μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, που λειτουργούν σε πανελλαδική κλίμακα; Πώς αντικρούει το Υπουργείο τις κατηγορίες των τοπικών φορέων των νησιών περί φωτογραφικών όρων και μεθοδευμένο αποκλεισμό των νησιωτικών επιχειρήσεων;

Τέλος, ο Νεκτάριος Σαντορινιός σημειώνει ότι η κρίση της πανδημίας επέφερε μεγάλες επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή των νησιών και οι σημερινές μεθοδευμένες αλλαγές στους όρους του Διαγωνισμού, αποκλείουν τη συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων των νησιών, θέτοντας σε περαιτέρω ασφυξία την τοπική αγορά, τον πρωτογενή τομέα και σε κίνδυνο δεκάδες θέσεις εργασίας. Περιμένουμε απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο καθώς η διαχείριση του Μεταναστευτικού- Προσφυγικού δεν μπορεί να «προσφέρεται» για φωτογραφικές συμβάσεις, χαριστικούς όρους και μεθοδευμένους αποκλεισμούς από Διαγωνισμούς.

05/03/2021

Τα Ειδικά Σχολεία ορθώς παραμένουν ανοιχτά. Τι κάνει όμως η Πολιτεία για την οχύρωση μαθητών και εκπαιδευτικών από τον Covid- 19

Δελτία Τύπου

 Κατάθεση Ερώτησης

Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων και τον Υπουργό Υγείας, κατέθεσαν 41 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο Νεκτάριος Σαντορινιός, αναφορικά με την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων προστασίας και ασφαλέστερης λειτουργίας των Ειδικών Σχολείων.

Το γεγονός ότι τα Ειδικά Σχολεία εξακολουθούν να λειτουργούν, παρά τα μέτρα της πανδημίας, αποτελεί μια ορθή τακτική, σύμφωνα το πλαίσιο της ειδικής αγωγής, καθώς η κοινότητα του ειδικού σχολείου δεν αφορά μόνο στην εκπαίδευση, αλλά και συνδέεται με την εξατομικευμένη υποστήριξη και τη σταθερή κοινωνική βάση αναφοράς που χρειάζονται οι μαθητές.

Στην Ερώτησή τους, οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τονίζουν ότι ακριβώς λόγω των ιδιαιτεροτήτων των συγκεκριμένων μονάδων, τα αρμόδια Υπουργεία οφείλουν να αυξήσουν τη συχνότητα διενέργειας τεστ σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ζητούν επίσης να τεθεί σε προτεραιότητα ο εμβολιασμός του συνόλου του προσωπικού, καθώς και να τροποποιηθούν οι προϋποθέσεις για ειδική άδεια, ώστε να συμπεριληφθούν οι εργαζόμενοι με αναπηρίες ή/και υποκείμενα νοσήματα, φροντίζοντας παράλληλα για την αναπλήρωσή τους με άμεσες προσλήψεις. Τέλος, όπως σημειώνεται, θα πρέπει άμεσα να δοθεί δια-θεματική υποστήριξη στους μαθητές που παραμένουν σπίτι τους λόγω σοβαρών νοσημάτων. 

Ο Νεκτάριος Σαντορινιός δήλωσε ότι «ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο, σε αντίστοιχη Ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, μεταφέραμε την ανησυχία της εκπαιδευτικής κοινότητας και των γονέων για τα ελλιπή μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα σχολεία ειδικής αγωγής. Δυστυχώς τα αρμόδια Υπουργεία δεν μπήκαν καν στον κόπο να απαντήσουν. Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επανερχόμαστε στο θέμα: Τα παιδιά και οι εργαζόμενοι των Ειδικών Σχολείων αξίζουν της αντίστοιχης ιδιαίτερης φροντίδας από την Πολιτεία».

Αναλυτικά, το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, τον κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων στα Ειδικά Σχολεία που παραμένουν ανοιχτά εν μέσω πανδημίας»

Με το 3ο κύμα της πανδημίας προ των πυλών και περιοχές της Ελλάδας να μπαίνουν σε αυστηρά lockdown, η μία μετά την άλλη, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για τα σχολεία αποδεικνύεται το λιγότερο ελλιπής και επικίνδυνος.

Το εξειδικευμένο μέτρο των ανοιχτών παραθύρων ανά δεκάλεπτο, φαίνεται ότι δεν λειτούργησε, με αποτέλεσμα τα σχολεία της γενικής αγωγής που σταδιακά προσφάτως λειτούργησαν, να πρέπει σε αρκετές περιοχές να κλείσουν ξανά, ενώ από την άλλη, τα σχολεία της ειδικής αγωγής που παραμένουν ανοιχτά από την αρχή του σχολικού έτους, να εξακολουθούν να λειτουργούν απροστάτευτα.

Τα Ειδικά Σχολεία παραμένουν ανοιχτά, καθώς για τα παιδιά με αναπηρία το σχολείο δεν είναι μόνο εκπαίδευση, αλλά και εξατομικευμένη υποστήριξη και το κοινωνικό πλαίσιο αναφοράς τους. Η διατήρηση της σταθερής ρουτίνας είναι ζωτικής σημασίας για τα ίδια και τις οικογένειές τους, όπως άλλωστε επιβεβαιώθηκε τον Μάρτη, κατά το 1ο lockdown, όταν τα Ειδικά Σχολεία έκλεισαν, προκαλώντας τεράστια απορρύθμιση στους μαθητές με αναπηρία. 

             Η επιτακτική ανάγκη για ανοιχτά Ειδικά σχολεία εν μέσω πανδημίας, όμως, προϋποθέτει και μία σειρά προληπτικών μέτρων, αλλά και αυστηρών πρωτοκόλλων αντιμετώπισης, για την ασφάλεια των παιδιών που φοιτούν εκεί, αλλά και του προσωπικού των σχολείων.

            Συγκεκριμένα, προκύπτουν εύλογες ανησυχίες για τη λειτουργία των Ειδικών Σχολείων και των υφιστάμενων μέτρων προστασίας, τα οποία περιορίζονται στην υποχρεωτική χρήση μάσκας του προσωπικού, αλλά προαιρετική για τους μαθητές (λόγω αδυναμίας πολλών παιδιών με κινητικά αλλά και αισθητηριακά προβλήματα να ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη οδηγία) και σποραδική πραγματοποίηση τεστ σε προσωπικό και μαθητές.

             Κι αυτό τη στιγμή που, λόγω των δυσκολιών που προαναφέρθηκαν με τη χρήση μάσκας, των ιδιαιτεροτήτων των παιδιών που δεν επιτρέπουν -τις περισσότερες φορές-  την τήρηση κανόνων υγιεινής, αλλά και τη φύση των ειδικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, που περιλαμβάνουν συχνά άμεση σωματική επαφή προσωπικού και παιδιών, τα Ειδικά Σχολεία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα και θα έπρεπε να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα.

             Έτσι, οι μαθητές και μαθήτριες, που σε μεγάλο ποσοστό ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες,  είναι εντελώς απροστάτευτοι. Παιδιά με υποκείμενα νοσήματα, και σημαντικά ζητήματα υγείας, παραμένουν στα σχολεία χωρίς να μπορούν να φορέσουν μάσκα και χωρίς κανένα μέτρο προστασίας. Η εναλλακτική επιλογή που έχουν είναι να παραμείνουν σπίτι, χωρίς καμία πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς το Υπουργείο Παιδείας, που παρουσιάζει την τηλεκπαίδευση ως πανάκεια, δεν έχει μεριμνήσει για τους μαθητές αυτούς, οι οποίοι λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε εξ αποστάσεως συνθήκες τηλεκπαίδευσης.

Αλλά και οι εκπαιδευτικοί της Ειδικής Αγωγής, που εδώ και πολλές δεκαετίες έχουν σταθεί επάξια στο ύψος των περιστάσεων, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στον χώρο (ακατάλληλα κτίρια, έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού, έλλειψη προσωπικού κ.α.), αγκαλιάζοντας τα παιδιά με αναπηρία, επιδιώκοντας την αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, βελτιώνοντας τις ικανότητές τους, συμβάλλοντας στην αρμονική συμβίωσή τους με το κοινωνικό σύνολο καθώς και στην ισότιμη κοινωνική και επαγγελματική τους εξέλιξη, αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση ως αναλώσιμοι.

Στα ειδικά σχολεία υπηρετούν πολλοί εκπαιδευτικοί, Ε.Ε.Π., Ε.Β.Π. με αναπηρίες ή/και υποκείμενα νοσήματα που δεν πληρούν τις τελευταίες προϋποθέσεις για ειδική άδεια, η πιθανή έκθεση των οποίων σε  μόλυνση μπορεί να επιφέρει οδυνηρές συνέπειες για την υγεία τους ακόμα και την ίδια τους τη ζωή. Η τροποποίηση των εν λόγω προϋποθέσεων και η αντικατάσταση του προσωπικού που θα κάνει χρήση της συγκεκριμένης άδειας με άμεσες προσλήψεις, είναι απαραίτητη συνθήκη για τη διαφύλαξη της ασφάλειας όλου του προσωπικού.

Τα αρμόδια Υπουργεία, δεν έχουν μπει καν στον κόπο να απαντήσουν στην από 16/12/2020 ερώτησή μας με θέμα «Σοβαρά ζητήματα με τα μέτρα πρόληψης στα Ειδικά Σχολεία, ανησυχία για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών μετά τις γιορτές», στην οποία εκφράζαμε την ανησυχία της εκπαιδευτικής κοινότητας για τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας στα σχολεία και ιδιαίτερα σε αυτά της ειδικής αγωγής.

Επιπροσθέτως, και ενώ ο εμβολιασμός του πληθυσμού προχωρά με ρυθμούς χελώνας, μόλις στις 15/2/21 ανακοινώθηκε από την κα. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων η πρόθεση εμβολιασμού του προσωπικού των Ειδικών Σχολείων και ενώ έχει προηγηθεί ο εμβολιασμός κυβερνητικών αξιωματούχων και λοιπών παρατρεχάμενων, αποκλείοντας, ωστόσο από αυτόν το προσωπικό καθαριότητας των σχολείων αλλά και τους οδηγούς που μεταφέρουν τους μαθητές.

Επειδή,  οι συνθήκες στα Ειδικά Σχολεία είναι ιδιαίτερες, λόγω των ιδιαιτεροτήτων των μαθητών που αποτελούν ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Επειδή, στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. υπηρετούν πολλοί εκπαιδευτικοί, Ε.Ε.Π., Ε.Β.Π. με αναπηρίες ή/και υποκείμενα νοσήματα που δεν πληρούν τις τελευταίες προϋποθέσεις για ειδική άδεια

Επειδή, η κυβέρνηση έχει ήδη εξαγγείλει την έναρξη των εμβολιασμών στο προσωπικό των ειδικών σχολείων, αποκλείοντας, ωστόσο το προσωπικό καθαριότητας των σχολείων, αλλά και τους οδηγούς που μεταφέρουν καθημερινά  τους μαθητές

Επειδή, οι μαθητές, το προσωπικό των σχολείων, αλλά και οι οικογένειές τους δεν είναι αναλώσιμοι ώστε να αντιμετωπίζονται σαν πειραματόζωα εν μέσω πανδημίας

Ερωτώνται οι Αρμόδιοι Υπουργοί:

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για την ασφαλέστερη λειτουργία των Ειδικών Σχολείων, τα οποία παραμένουν ανοιχτά, με το 3ο κύμα της πανδημίας προ των πυλών;
  2. Προτίθεστε να αυξήσετε τη συχνότητα διενέργειας τεστ για τους εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/ριες των ειδικών σχολείων;
  3. Προτίθεστε να τροποποιήσετε τις προϋποθέσεις για ειδική άδεια ώστε να συμπεριλάβετε εκπαιδευτικούς, Ε.Ε.Π., Ε.Β.Π. με αναπηρίες ή/και υποκείμενα νοσήματα που βρίσκονται εκτεθειμένοι και να φροντίσετε για την αναπλήρωση του παραπάνω προσωπικού με άμεσες προσλήψεις;
  4. Προτίθεστε να λάβετε άμεσα μέτρα για τη διεπιστημονική υποστήριξη, με κάθε πρόσφορο μέσο, των μαθητών που λόγω σοβαρών νοσημάτων παραμένουν στο σπίτι τους;
  5. Ποιος είναι ο προγραμματισμός και το χρονοδιάγραμμα των αρμόδιων Υπουργείων για τον εμβολιασμό του προσωπικού των ειδικών σχολείων;
  6. Προτίθεστε να συμπεριλάβετε στον εμβολιασμό το προσωπικό καθαριότητας των σχολείων και τους οδηγούς που μεταφέρουν τους/τις μαθητές/ριες, επαγγελματίες που έχουν άμεση εμπλοκή στην εκπαιδευτική καθημερινότητα των ειδικών σχολείων;

05/03/2021

Το «νέο» Νομοσχέδιο της Κυβέρνησης για τις Δημόσιες Συμβάσεις λειτουργεί ενάντια στο περιβάλλον και το Δημόσιο συμφέρον. Η ΝΔ «ντιλάρει» με τα δημόσια έργα και τις περιοχές Natura

Βουλή

Κατά τη σημερινή εναρκτήρια συζήτηση για τη ψήφιση του Νομοσχεδίου «Για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές» μίλησε στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Νεκτάριος Σαντορινιός.

  • Το νέο νομοσχέδιο της Κυβέρνησης για τις Δημόσιες Συμβάσεις δημιουργεί αρρυθμίες στο νομικό πλαίσιο εκτέλεσης έργων

«Σήμερα η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι προβαίνει σε ευρείας κλίμακας αλλαγές στο πλαίσιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις, που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε φέρει και μέχρι σήμερα είναι απολύτως λειτουργικό, με σκοπό την απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου. Η πραγματική της στόχευση είναι: η υποβάθμιση του ρόλου των δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών και των μηχανικών του Δημοσίου. Η ταυτόχρονη απόλυτη ιδιωτικοποίηση της εκτέλεσης των δημοσίων έργων και της επίβλεψης μελετών. Η υποβάθμιση του ΤΕΕ σε ένα παρα-σύστημα ανάθεσης έργων και μελετών. Η επιδείνωση της θέσης των μικρών και μεσαίων τεχνικών επιχειρήσεων, προς όφελος των μεγάλων τεχνικών επιχειρήσεων (όπως για παράδειγμα, το σύστημα εγγυήσεων το οποίο είναι φωτογραφικό μόνο για τις μεγάλες τεχνικές επιχειρήσεις και οι μικρές αποκλείονται). Η υποβάθμιση της προστασίας του περιβάλλοντος, η οποία ακολουθεί μια σειρά άλλων αντι-περιβαλλοντικών ρυθμίσεων που έχουν ήδη ψηφιστεί. Η αλήθεια είναι ότι το νέο νομοσχέδιο της Κυβέρνησης για τις Δημόσιες Συμβάσεις δημιουργεί αρρυθμίες στο νομικό πλαίσιο εκτέλεσης έργων».

  • Προβληματικές ρυθμίσεις που θέτουν σε αμφισβήτηση το πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων και την εκτέλεση έργων

«Ιδιωτική Επίβλεψη:  Στις Επιτροπές ο Υπουργός ισχυρίστηκε ότι οι ρυθμίσεις για την ιδιωτική επίβλεψη αναβαθμίζουν τον ρόλο των δημοσίων υπηρεσιών. Δυστυχώς εμείς του απαντάμε ότι είναι ο μόνος που το αντιλαμβάνεται έτσι. Το σύνολο του τεχνικού κόσμου, οι μηχανικοί του Δημοσίου αλλά και το σύνολο της Αντιπολίτευσης λένε ότι αυτές οι ρυθμίσεις όχι μόνο υποβαθμίζουν τον ρόλο των δημοσίων τεχνικών υπηρεσιών αλλά υποβαθμίζουν και την ποιότητα των έργων. Και όλα αυτά γίνονται με αύξηση της δημόσιας δαπάνης για την υλοποίηση των έργων, αφού το κόστος των υπηρεσιών του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης, θα βαρύνει το ίδιο το έργο».

«Επιπλέον, θα είναι προφανής πια η εξάρτηση του ιδιώτη-επιβλέποντα από τον εργολάβο ή τον μελετητή, αφού ο ίδιος ο εργολάβος θα προτείνει εκ των προτέρων τον επιβλέποντα. Ευνοούνται έτσι τεχνικά δίδυμα που θα κατεβαίνουν σε διάφορους διαγωνισμούς και τα οποία θα έχουν κοινά συμφέροντα. Ακόμα, σε περίπτωση ιδιωτικής επίβλεψης δεν θα υπάρχει εντεταλμένος μηχανικός επιβλέποντας από την πλευρά της διευθύνουσας υπηρεσίας, δηλαδή ουσιαστικά απαξιώνεται η υπηρεσία από την υλοποίηση του έργου και οποιεσδήποτε πράξεις ελέγχου δεν θα έχουν πια καμία αξία».  

«Τέλος, οι αιτιάσεις της Συμπολίτευσης ότι, πρώτον, και στα ΣΔΙΤ γίνεται επίβλεψη, δεν έχουν καμία βάση, αφού σε τέτοιες περιπτώσεις, τη λειτουργία του έργου την αναλαμβάνει ο ίδιος ο ιδιώτης. Και ότι, δεύτερον, και εμείς σα Κυβέρνηση είχαμε καθιερώσει μηχανικούς για την υποβοήθηση της διαχείρισης της διοίκησης του έργου, απαντάμε ναι είχαμε καθιερώσει, αλλά για την υποβοήθηση και όχι για την υποκατάσταση».

«Εύνοια σε καρτέλ και μεγάλες εταιρείες: Οι αλλαγές που προβλέπονται στη δημοπράτηση των έργων θα δημιουργήσουν ευνοϊκό περιβάλλον για τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες για το σύστημα εγγυήσεων, ενώ θα δυσκολέψουν τις μικρές και μεσαίες τεχνικές εταιρείες. Ακόμη, είναι προφανές ότι η ρύθμιση για την απόκλιση προσφορών από το 10% του μέσου όρου της έκπτωσης, θα οδηγήσει σε πρακτικές κατάθεσης εικονικών προσυνεννοημένων προσφορών για τη διαμόρφωση του μέσου όρου. Ταυτόχρονα η Κυβέρνηση επαναφέρει τη ρύθμιση για την κατασκευαστική κοινοπραξία, που ουσιαστικά θα οδηγήσει σε καρτέλ».

«Αντεργατικές ρυθμίσεις: Με το παρόν σχέδιο νόμου απαλείφεται το πιστοποιητικό του ΣΕΠΕ για παραβιάσεις των τεχνικών εταιρειών. Μια εξόχως αντεργατική ρύθμιση που ξεπερνά κατά πολύ ακόμη και τις πολιτικές του πρώην Υπουργού Εργασίας!»

  • Κατά παραγγελία άρθρα που θέτουν σε αμφισβήτηση την υποχρέωση για προστασία του περιβάλλοντος

«Κατά πρώτον, εξαιρείται η περιβαλλοντική αδειοδότηση για την προκήρυξη έργων μελέτης-κατασκευής, με την υποχρέωση ολοκλήρωσής της μέχρι την οριστική ανάδειξη του αναδόχου. Είναι πασιφανές ότι αυτή είναι μία άκρως προβληματική ρύθμιση που υποτάσσει το περιβαλλοντικά ζητήματα στην ανάγκη έγκαιρης υλοποίησης του έργου. Το Υπουργείο οφείλει να μας απαντήσει για το τι θα γίνει αν η περιβαλλοντική αδειοδότηση αλλάξει στην ουσία τη μελέτη, όπως στις περιπτώσεις για παράδειγμα των μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων;

«Κατά δεύτερον, είναι αποκαλυπτική η τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη στις Επιτροπές, σχετικά με το άρθρο για τον καθορισμό υπο-περιοχής προστασίας στις περιπτώσεις ήπιων αναπτυξιακών έργων δημοσίου ενδιαφέροντος, όπου δήλωσε ότι είναι απαραίτητο για τη διευκόλυνση των επενδυτών που θέλουν να κάνουν έργα σε περιοχές NATURA! 29 περιβαλλοντικές οργανώσεις, με επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό, αντιδρούν στο εν λόγω άρθρο. Σύσσωμη η Αντιπολίτευση επίσης αντιδρά στη ρύθμιση αυτή που είναι φωτογραφική για συγκεκριμένες περιπτώσεις και συμφέροντα και επί της ουσίας δεσμεύει τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για τις περιοχές NATURA, οδηγώντας τες στην καταστροφή. Η Κυβέρνηση επί της ουσίας δεν νοιάζεται για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά για τα deals που έχει ήδη κάνει για αυτό και νομοθετεί κατά παραγγελία συγκεκριμένων συμφερόντων». 

«Ακόμη, με τροπολογία που κατατέθηκε τελευταία στιγμή, το Υπουργείο, αν και υπάρχουν εκατοντάδες αυθαίρετα σε όλες τις παραλίες και σε αιγιαλούς, προχωρά στην αναστολή της εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής μέχρι 31-10-2021. Είναι σοκαριστικό πόσο ακόμη αντιπεριβαλλοντική μπορεί να γίνει αυτή η Κυβέρνηση».  

03/03/2021

Κατάθεση Ερώτησης για την ολιγωρία της Κυβέρνησης να στηρίξει τους ιδιοκτήτες ταξί

Δελτία Τύπου

Ερώτηση για το θέμα της ανάγκης στήριξης των ιδιοκτητών ταξί, που συνυπογράφεται από τον αρμόδιο Τομεάρχη Υποδομών, Νίκο Παππά και από 43 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ,  κατέθεσε ο Νεκτάριος Σαντορινιός.

Όπως τονίζεται, οι ιδιοκτήτες ταξί και ειδικά όσοι δραστηριοποιούνται σε τουριστικές περιοχές, έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα κυρίως λόγω της ιδιαίτερα μειωμένης τουριστικής κίνησης την χρονιά που πέρασε, αλλά και εξαιτίας των μέτρων για την αποφυγή του συνωστισμού, που επιβάλλουν όριο επιβαινόντων στα οχήματα. Ο κλάδος έχει περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση, όχι μόνο λόγω της κρίσης της πανδημίας αλλά και των επιλογών της κυβέρνησης, η οποία επιδεικτικά αγνοεί τις συνεχείς εκκλήσεις για στήριξη. Σε αυτή την κατάσταση που οι ιδιοκτήτες ταξί βιώνουν, η Κυβέρνηση έχει απαντήσει δίνοντας μόνο ένα επίδομα ειδικού σκοπού της τάξης των 800€ τον περασμένο Μάρτιο και προγράμματα δανεισμού, μέσω των επιστρεπτέων προκαταβολών.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ σημειώνουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον περασμένο Ιανουάριο έχει δώσει την δυνατότητα στα Κράτη – Μέλη για την λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης των αυτοαπασχολούμενων μεταξύ αυτών και οι ιδιοκτήτες ταξί, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων με ταυτόχρονη ελαστικοποίηση των κανόνων από τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τα ευρωπαϊκά προγράμματα, δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα να ρυθμίζεται η ένταση της ενίσχυσης, είτε βάση του μέσου εθνικού μισθού, είτε βάση του μηνιαίου ισοδυνάμου του εισοδήματος των αυτοαπασχολούμενων. Εντούτοις, το κυβερνητικό επιτελείο επιλέγει η παραπάνω ενίσχυση να μην παρέχεται στον κλάδο των ιδιοκτητών ταξί.

Υπό αυτά τα δεδομένα ο Νεκτάριος Σαντορινιός στην Ερώτηση του ζητά απαντήσεις από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, γιατί δεν έχουν χορηγηθεί οι ανάλογες οικονομικές ενισχύσεις που έχουν προβλεφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους έλληνες ιδιοκτήτες ταξί και με ποια μέτρα προτίθεται η Κυβέρνηση να ενισχύσει και να στηρίξει τον κλάδο των ιδιοκτητών ταξί.

03/03/2021

Η ενίσχυση των επιχειρήσεων από τις Περιφέρειες πρέπει να γίνει ακατάσχετη και αφορολόγητη

Δελτία Τύπου

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κατέθεσαν 44 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο Νεκτάριος Σαντορινιός, με αίτημα η μη επιστρεπτέα προκαταβολή που χορηγείται από τις Περιφέρειες, για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω Covid-19, να είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και να μην συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Στην Ερώτηση οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τονίζουν ότι ενώη ενίσχυση των επιχειρήσεων, μέσω των συγκεκριμένων προγραμμάτων, καλύπτει πραγματικές και τρέχουσες ανάγκες τους, όμως με δεδομένο ότι τα έσοδα τους για μεγάλο διάστημα είναι σχεδόν μηδενικά, υπάρχει ο κίνδυνος τα ποσά να μην εισπραχθούν εξ’ ολοκλήρου, λόγω χρεών στο Δημόσιο.

Ο Νεκτάριος Σαντορινιός αναφέρει σχετικά ότι, οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στοχοποιούνται από την Κυβέρνηση ανηλεώς, μέχρι του σημείου να χαρακτηριστούν ακόμη και ως «πρόβλημα», όπως σημειώνεται στην Έκθεση Πισσαρίδη. Οι κυβερνητικές πρακτικές στήριξης διαφορετικών ταχυτήτων και η ανισοβαρής στήριξη των επιχειρήσεων, οφείλουν να αντιμετωπισθούν άμεσα. Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε, με ερωτήσεις και παρεμβάσεις, τα δίκαια αιτήματα των πληττόμενων κλάδων, να διεκδικούμε άμεσα και ουσιαστικά μέτρα στήριξης και να παρουσιάζουμε κοστολογημένες και ουσιαστικές προτάσεις.

Αναλυτικά, το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργό Οικονομικών, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Θέμα: «Να γίνει ακατάσχετη η ενίσχυση των επιχειρήσεων από τις Περιφέρειες λόγω Covid-19» 

Οι Αιρετές Περιφέρειες της χώρας, κάνοντας χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων που διαθέτουν, υλοποιούν πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορονοϊό, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Οι Περιφέρειες έχουν προχωρήσει σε έκδοση προσκλήσεων με τίτλο «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19», ώστε να στηριχθούν οικονομικά οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στην από 27/10/2020 ερώτησή μας για το αν προτίθεστε να προβείτε στις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε η μη επιστρεπτέα προκαταβολή που θα χορηγηθεί από τις Περιφέρειες να είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και να μην συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή, μας απαντήσατε ότι οι επιχορηγήσεις των εν θέματι προκηρύξεων πραγματοποιούνται με μια τελική πληρωμή και συνεπώς σύμφωνα με το νόμο το 70% της πληρωμής αυτής είναι ακατάσχετο. (Σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, με αριθμό πρωτοκόλλου: 122064 – 17-11-2020). Επιπλέον, στην απάντησή σας αναφέρατε χαρακτηριστικά «Το υπουργείο μας περαιτέρω, εξετάζει μαζί και με τα συναρμόδια υπουργεία, το ενδεχόμενο, για δράσεις μικρού προϋπολογισμού που υλοποιούνται από επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19, να προχωρήσει σε ειδική νομοθετική ρύθμιση προκειμένου οι υπόψη επιχορηγήσεις να μην κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, να μην υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και να μην συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.»

Επίσης με το έγγραφο – απάντηση της ΑΑΔΕ με αριθμό πρωτοκόλλου: ΔEAΦ B l129539 ΕΞ 2020, ενημερωθήκαμε ότι απαιτείται νομοθετική ρύθμιση για να καταστεί η μη επιστρεπτέα ενίσχυση από τις Περιφέρειες προς των μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ακατάσχετη, αφορολόγητη και να μην συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Παρόλα αυτά, στο νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές»  και συγκεκριμένα στο άρθρο 223, προβλέπεται το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο, για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης, από το ΕΣΠΑ, μόνο για τη δράση «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜΜΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος».

Επειδή, υποτίθεται ότι ισχύει η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων

Επειδή, η ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω των συγκεκριμένων προγραμμάτων, καλύπτει πραγματικές τρέχουσες ανάγκες τους, αφού δεν έχουν άλλα έσοδα για μεγάλο διάστημα,

Επειδή, υπάρχει κίνδυνος η ενίσχυση των Περιφερειών να μην εισπραχθεί αμιγώς από τις επιχειρήσεις, όπως με την επιστρεπτέα προκαταβολή του κεντρικού κράτους λόγω χρεών στο Δημόσιο,

Επειδή, ήδη προωθείτε διάταξη για να καταστεί αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη μόνο η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης, από το ΕΣΠΑ, δράσης e-λιανικό

Επειδή, αποδεικνύετε εμπράκτως ότι εφαρμόζετε πολιτικές πρακτικές δύο ταχυτήτων

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο, ώστε η μη επιστρεπτέα προκαταβολή που χορηγείται από τις Περιφέρειες να είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και να μην συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή, παρομοίως με τις ενισχύσεις για τις οποίες προβλέπεται από την άνωθεν διάταξη και οι οποίες προέρχονται από τα ίδια χρηματοδοτικά εργαλεία;

2. Εφόσον οι φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές είναι σε αναστολή λόγω της πανδημίας, για ποιο λόγο σήμερα γίνεται παρακράτηση από την χορηγούμενη ενίσχυση από τα εν λόγω προγράμματα των περιφερειών;

02/03/2021

Προβλήματα με τον εμβολιασμό στο νησί της Καλύμνου.

Αναφορές

Κατάθεση αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας

Το πρόβλημα που έχει προκύψει με τους εμβολιασμούς στο νησί της Καλύμνου ανάδειξε, μέσω αναφοράς που κατέθεσε προς τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ.

Στην σχετική αναφορά, η οποία στηρίχθηκε σε επιστολή του Ιατρικού Συλλόγου Επαρχίας Καλύμνου, ο Νεκτάριος Σαντορινιός σημειώνει πως τις τελευταίες μέρες έχουν δημοσιοποιηθεί πολλά παράπονα κατοίκων του νησιού, οι οποίοι και αναγκάζονται να μεταβούν στον Αρχάγγελο Ρόδο για να εμβολιστούν. Ύστερα μάλιστα και από επικοινωνία του Βουλευτή με φορείς του νησιού επιβεβαιώθηκε πως η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό κατά του Covid-19 παραπέμπει τους πολίτες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 60-64,  στο νησί της Ρόδου για το εμβόλιο, αντί για την Περιφερειακή Ενότητα της Καλύμνου.

Όπως υπογραμμίζει ο Νεκτάριος Σαντορινιός, είναι αδιανόητο σε συνθήκες πανδημίας να ζητείται από τους κατοίκους ενός ακριτικού νησιού της χώρας να μεταβούν σε ένα άλλο νησί, διανύοντας μάλιστα απόσταση 100 ναυτικών μιλίων περίπου, προκειμένου να εμβολιαστούν, ωθώντας τους σε επιπλέον έξοδα και ταλαιπωρία. Ο Βουλευτής ζήτησε να διορθωθεί άμεσα το λάθος που έχει προκύψει στην σχετική πλατφόρμα για τους κατοίκους της Καλύμνου, ένα νησί το οποίο ήδη τις τελευταίες μέρες δοκιμάζεται έντονα από τα κρούσματα κορονοϊού και θα έπρεπε ήδη το Υπουργείο να έχει μεριμνήσει για την ομαλή διεξαγωγή των εμβολιασμών.

01/03/2021
Font Resize