Οι Βουλευτές Κυκλάδων, Νικόλαος Συρμαλένιος, Αντώνης Συρίγος και Νίκος Μανιός και Δωδεκανήσου, Δημήτρης Γάκης, Νεκτάριος Σαντορινιός και Ηλίας Καματερός, καταθέτουν αναφορά το έγγραφο της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου της 10.02.2015 με αρ. πρωτ.13332/133 σχετικά με την Τροποποίηση –Αύξηση εγκεκριμένου όριου πιστώσεων –πληρωμών, έργων-μελετών ενταγμένων στις ΣΑΕΠ/ΣΑΜΠ Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ έτους 2015 στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Επισυνάπτεται το έγγραφο
Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Αθήνα, 18.02.2015

Ο καταθέτοντες Βουλευτές

Νικόλαος Συρμαλένιος
Αντώνης Συρίγος
Νίκος Μανιός
Δημήτρης Γάκης
Νεκτάριος Σαντορινιός
Ηλίας Καματερός

 
Font Resize