Όπως είχαμε αναφέρει και στη συζήτηση που είχε γίνει για το τεχνικό πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αυτά δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες της χειμαζόμενης κοινωνίας των νησιών μας. Είναι ένας προϋπολογισμός αντιαναπτυξιακός και κατηρτισμένος σύμφωνα με τις εντολές του μνημονίου και της τρόικας. Ακόμα περισσότερο είναι εντυπωσιακό το ταμειακό υπόλοιπο που συνολικά ανέρχεται σε 61 εκ €. Από τη μία είναι ικανοποιητική η θέση του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη ότι ένα μεγάλο μέρος των χρηματοδοτήσεων ήρθε τον Δεκέμβριο και επομένως δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί εντός του έτους. Όμως δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία ότι αυτό έχει δεσμευθεί σε έργα, γιατί, αν είναι έτσι, αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι αυτά καρκινοβατούν, αφού οι απορροφήσεις έχουν κατρακυλήσει στο Ναδίρ. Όταν σήμερα όλοι θεωρούν έγκλημα τη συρρίκνωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, δεν είναι συνατόν να παραμένουν πόροι ανεκμετάλλευτοι, οι οποίοι σε συνδυασμό με το νέο προγραμματικό πλαίσιο θα μπορούσαν μια νέα αναπτυξιακή προοπτική στον τόπο. Για όλους τους παραπάνω λόγους καταψηφίζουμε τον απολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το 2013.

Font Resize