Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος Σαντορινιός στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2021 της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και της εξειδίκευσης των μέτρων της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Ελληνικής Κυβέρνησης, συναντήθηκε με την Επίτροπο Συνοχής και Περιφερειακής Πολιτικής Corina Cretu τη Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 στις Βρυξέλλες.

Η Επίτροπος ανέπτυξε σειρά μέτρων και επιλέξιμων προτάσεων για το νέο Εταιρικό Σύμφωνο (ΕΣΠΑ) που βρίσκονται στη κατεύθυνση της νησιωτικής πολιτικής της Ελληνικής Κυβέρνησης αποδεικνύοντας τη διαρκή της στήριξη στα Ελληνικά νησιά.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Νεκτάριος Σαντορινιός τόνισε την ανάγκη για διακριτές νησιωτικές πολιτικές που θα αποτυπώνονται στους κανονισμούς και θα δίνουν έμφαση τόσο στις υποδομές ακτοπλοΐας και ενδονησιωτικών μεταφορών όσο και στη στήριξη καινοτόμων εφαρμογών που θα δίνουν τη δυνατότητα στα πλοία να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, υπακούοντας στο τρίπτυχο χαμηλού κόστους-ποιότητας υπηρεσιών-σταθερότητας δρομολογίων.

Παράλληλα παρουσιάσε τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης στη κατεύθυνση στήριξης των νησιών τόσο μέσα από τα Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και του προγράμματος Φιλόδημος όσο και την εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου καθώς προκαλεί το ενδιαφέρον άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Οι παρεμβάσεις αυτές μέσα από την Ευρωπαϊκή προοπτική αποκτούν διάρκεια και βιωσιμότητα.

Η Επίτροπος Cretu συμφώνησε στην ανάγκη να τεθούν ως υψηλή προτεραιότητα οι νησιωτικές πολιτικές στη νέα Προγραμματική Περίοδο και συμφώνησε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ν. Σαντορινιό στην εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης που θα μοχλεύει εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, επιδοτήσεις, χαμηλό δανεισμό και ιδιωτικές επενδύσεις για την κατασκευή φιλικών προς το περιβάλλον πλοίων για τη διασύνδεση των νησιών μας όσο και των απαραίτητων λιμενικών υποδομών που θα τα υποδέχονται αξιοποιόντας τις ΑΠΕ και εφαρμόζοντας καινοτόμες τεχνολογίες.

Παράλληλα τονίστηκε η ανάγκη ανάπτυξης εφαρμογών ψηφιακης διοίκησης στα νησιά που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες καθημερινότητας των νησιωτών που είναι αναγκασμένοι να υποστούν υψηλό κόστος μετακίνησης για αυτές.

Οι επενδύσεις αυτές άλλωστε προκαλούν κοινό ενδιαφέρον και υπηρετούν στη πράξη την ισοπολιτεία ανάμεσα στα νησιά και την ενδοχώρα.

Η Επίτροπος Cretu αποτελει έμπρακτα μια αληθινή φίλη των νησιών μας και δήλωσε πως θα συνεχίζει να εργάζεται για τη στήριξη τους από όποια θέση και αν βρεθεί στο μέλλον.
Παράλληλα ο Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είχε συνάντηση με το επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Dominique Ristori συζητώντας αναλυτικά τη πλαίσιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα ενεργειακά νησιά. Οι δύο άντρες συμφώνησαν στην ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να περιλαμβάνουν λύσεις που αντιμετωπίζουν όχι μόνο τις ανάγκες σεβασμού στο περιβάλλον και χρήσης καθαρών μορφών ενέργειας αλλά πρωτίστως απαντούν στις κοινωνικές αναγκες των νησιωτών όπως έχουν αποτυπωθεί στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική.

Με την Επίτροπο Συνοχής και Περιφερειακής Πολιτικής Corina Cretu τ
Συνάντηση με τον επικεφαλή της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Dominique Ristori
Font Resize